10 kwietnia 2012
Szkic licencji 4.0 otwarty do dyskusji

Przygotowany został pierwszy projekt (o symbolu v4.0d1) wersji 4.0 licencji Creative Commons, nad którym prace wystartowały podczas Międzynarodowego Zjazdu CC w Warszawie we wrześniu 2011 roku. Wersja 4.0 ma na celu wprowadzenia maksymalnej standaryzacji i interoperacyjności, zwłaszcza w państwach, w których CC dotąd nie działało.

Najważniejszymi wątkami w dyskusji o nowej wersji licencji są prawa dot. baz danych, praw osobistych i możliwości zrzekania się ich. Ważną kwestią na którą dyskusja jest również otwarta jest kwestia definicji niekomercyjnego wykorzystania.

Dyskusja nad wersją 4.0 obywa się na specjalnej stronie wiki gdzie znajduje się również szczegółowe porównanie licencji 3.0 z nowymi propozycjami. Główna dyskusja obywa się zaś na liście dyskusyjnej.

Zobacz też