11 grudnia 2011
Przegląd linków CC #15

1. Otwarta została publiczna dyskusja nad licencjami Creative Commons 4.0 które mają przynieść rozwiązanie kwestii praw sui generis do baz danych. Dyskusja będzie trwać 2-3 miesiące, aby wziąć w niej udział należy dołączyć do listy dyskusyjnej, której treść dostępna jest też na Wiki Creative Commons.
2. W siedzibie Gazety Wyborczej odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca przyszłości epodręczników z udziałem nowej minister edukacji Krystyny Szumilas i min. cyfryzacji Michała Boniego. Do dyskusji wprowadzała Justyna Hofmokl z CC Polska (jej prezentacje można zobaczyć na stronie Centrum Cyfrowego).
3. Przed konferencją Ola Pezda na łamach Gazety Wyborczej przepytuje Richarda Baraniuka o przyszłość edukacji i podręczników. R. Baraniuk jest założycielem Connexions, jednej z pierwszych i największych platform Otwartych Zasobów Edukacyjnych umożliwiających tworzenie własnych zestawów do nauczania.
4. Open Education Quality Initiative (OPAL) wręczyło nagrody dla najlepszych praktyk wykorzystywania Otwartych Zasobów Edukacyjnych na świecie.
5. Why Full Open Access Maters (Dlaczego pełen Otwarty Dostęp jest ważny) to artykuł komentujący różnice miedzy publikacjami naukowymi w normalnym trybie Open Access a publikacjami otwartymi dodatkowo dzięki wolnymi licencjom.

Zobacz też