19 października 2011
Podsumowanie Creative Commons Global Summit

Mija miesiąc od międzynarodowego zjazdu Creative Commons, który odbył się w Warszawie w dniach 16-18 września. Ponad 300 osób z całego świata, nie tylko z organizacji związanych z CC spotkało się w Pałacu Prymasowskim. Trzy intensywne dni poświęcone były podsumowaniu ostatnich lat działań ruchu CC na świecie, perspektywom rozwoju licencji i ich roli w różnych dziedzinach takich jak edukacja czy informacja publiczna.

W sieci dostępna jest już większa część materiałów konferencyjnych: program, prezentacje, nagrania wideozdjęcia. Nadal pojawiają się też kolejne materiały publikowane przez uczestników w różnych serwisach internetowych (warto nadal śledzić tag ccsummit2011). Centrala Creative Commons opublikowała już swoje podsumowanie zjazdu, a poniżej prezentujemy Wam relację z perspektywy zespołu CC Polska.

Rola i rozwój CC

CC będzie za rok obchodzić 10 urodziny – niemal dekada to dobry moment na zastanowienie się, w jakim miejscu jesteśmy. Na zjeździe był obecny komplet regionalnych koordynatorów CC dla Afryki, Azji, Europy, Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej, kierowany przez Jessicę Coates jako główną koordynatorkę. Dzięki tej strukturze wsparcia dla naszej międzynarodowej sieci będziemy w stanie lepiej pracować i współpracować ze sobą. Ważną częścią zjazdu były więc regionalne spotkania, poświęcone wypracowaniu strategii dalszych prac.

Wyraźnie było też widać, że CC się specjalizuje – tematyka otwartych instytucji publicznych lub CC w edukacji, którym poświęcono pojedyncze sesje, mogłyby być tematem całych konferencji.


Nagranie z sesji: Powering CC’s future

Wersja 4.0 licencji CC

Kilka ważnych sesji podczas Zjazdu było poświęconych planowanej aktualizacji licencji do wersji 4.0. Wiele wskazuje na to, że kolejna wersja licencji, może być pierwszą wersją uniwersalną, przystosowaną do stosowania w różnych systemach prawnych. Do tej pory lokalne oddziały Creative Commons musiały zadbać o to, aby tekst prawny licencji był w pełni zgodny z lokalnym prawodawstwem. Obecnie istnieje 77 lokalnych oddziałów, ponad 50 z nich przystosowało licencje do lokalnego prawa. Powody, które stoją za próbą stworzenia uniwersalnej licencji są różne. Przede wszystkim chodzi o ułatwienie zastosowania licencji przez duże międzynarodowe instytucje, rządy czy galerie lub muzea, które w przeważającej większości wolałyby stosować licencję uniwersalną. Wyjście im naprzeciw jest istotne nie tylko ze względów prestiżowych, ale również  przyczyni się do zwiększenia liczby dostępnych publicznie dzieł. Niezależnie od sentymentów, którymi lokalne oddziały darzą swoje wersje licencji, statystyki pokazują, że ponad 70% utworów na licencjach zostało opublikowanych na licencji 'unported’. Wydaje się również, że postępująca unifikacja przepisów prawa autorskiego na całym świecie w znacznym stopniu ułatwi ekzekwowalność licencji w lokalnych jurysdykcjach. Proces tworzenia licencji 4.0 dopiero się rozpoczyna, ale już widać, że dla społeczności CC będzie to czas intensywnych dyskusji i sporów.

Otwarta edukacja

Podczas paneli prezentujących różne projekty edukacyjne powstała idea utworzenia „Szkoły prawa autorskiego i CC” która w wyniku dyskusji zmieniła się w „School of Open” (Szkołę otwartości). Omawiano możliwości wspólnej pracy lub szerszego wzajemnego wykorzystywania materiałów (wideo, scenariusze lekcji, przykładowe projekty, ) do edukacji dot. prawa autorskie i licencji Creative Commons. Warsztat strategiczny dot. edukacji określił również priorytetowe projekty edukacyjne dla CC: Szkoła otwartości (we współpracy P2P University), polityka otwartościowa (promocja rozwiązań prawnych), poprawa wyszukiwania otwartych zasobów w sieci (Learning Metadata Initiative – LRMI) oraz poprawa możliwości obserwowania remiksów otwartych zasobów. Z ciekawych projektów Otwartych Zasobów Edukacyjnych na świecie warto odnotować m.in. OpenCourseLibrary (biblioteka 81 otwartych kursów z projektu obniżania kosztów dostępu do edukacji w stanie Waszyngton, USA) oraz Instytut Technologii Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji w Hiszpanii, który zajmuje się integrację projektów tworzących zasoby edukacyjne i publikujący je na licencji CC BY-NC-SA.

Nagranie z sesji: OER, from practice to policy.

Justyna Hofmokl, Kamil Śliwowski, Alek Tarkowski

Zdjęcie aut. ZHUZI dostępne na licencji CC BY

Zobacz też