15 June 2010
Rekomendacje otwartości publikacji dla organizacji pozarządowych

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych przyjęła rekomendację dotyczącą otwartych standardów publikacji w sektorze społecznym. Dokument został przygotowany  dla wszystkich organizacji sektora pozarządowego, zawiera rekomendacje dla organizacji oraz grantodawców. Otwarty model publikacji wiedzy powstającej w organizacjach ma wspierać i zwiększać potencjał do działania na rzecz wspólnego dobra i rozwiązywania problemów społecznych. Rekomendacja omawia otwartość jako wartość oznaczającą zachętę do współpracy i zwiększania kapitału wiedzy całego sektora.

Rekomendacja wyjaśnia reguły otwartości w zakresie publikacji powstających w organizacjach, zarówno podczas realizacji projektów oraz pozostałych działań ma pomóc sektorowi społecznemu w pełni wykorzystać nowe możliwości dystrybucji wiedzy. Dokument zawierający wyjaśnienie stopni otwartości, wolnych licencji oraz rekomendacje dla organizacji i grantodawców dostępny jest na stronie OFOP-u.

Rekomendacje przygotowane zostały przez zespół Koalicji Otwartej Edukacji, w skład której wchodzi Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Creative Commons Polska (działające w ramach ICM UW).

—————————————————————

Ze stron Koalicji ( dział prawnym) można również pobrać wzory umów przygotowane z myślą o autorach i instytucjach chcących publikować w otwartym modelu. Zamieszczone wzory umów o odpłatne udostępnienie praw (użyj ich, jeśli autor pobiera wynagrodzenie) oraz o nieodpłatne udostępnienie praw (użyj ich, jeśli autor nie pobiera wynagrodzenia) dla licencji CC-BY oraz CC-BY-SA. Wzory opracowano zarówno dla sytuacji przeniesienia praw autorskich na instytucję lub udzielenia licencji.

Zobacz też