29 marca 2010
Kontrkulturowa akcja protestacyjna w Hiszpanii

Dziś w Hiszpanii startują dwa wydarzenia dotyczące przyszłości sektora kultury w Unii Europejskiej, Forum Sektora Kultury organizowane przez przez Hiszpańską Izbę Gospodarczą, Ministerstwa Kultury oraz Komisję edukacji UE. Drugim wydarzeniem, odbywającym się równolegle jest kontrkulturowa akcja pt. D’evolution Summit, współorganizowana m.in. przez hiszpańskie Creative Commons.

W dniach 30 i 31 marca, na zaproszenie hiszpańskiej Minister Kultury Ángeles González Sinde ministrowie kultury z 27 krajów Unii Europejskiej spotykają w Barcelonie. Wydarzenie jest częścią Europejskiego Forum Przemysłu Kultury, które organizowane jest przez Hiszpańską Izbę Gospodarczą oraz Ministerstwa Kultury i Komisji Edukacji państw UE.  W ramach programu Forum, Komisja Europejska przedstawi wytyczne dla Zielonej Księgi w sprawie kultury, sektora twórczego i profesjonalistów branży kultury.

Niestety w agendzie Forum nie znalazły się, żadne z postulowanych przez stronę społeczną tematów dot. kreatywności i społeczeństwa obywatelskiego. Z tego powodu organizacje społeczne z Hiszpanii, które  nie zostały zaproszone na spotkanie postanowiły zorganizować w tych samych dniach konkurencyjne wydarzenie pt. The Returns of Culture (w wolnym tłum. Zwroty Kultury). Jest to otwarty kongres, na którzy zaproszeni są również wszyscy uczestnicy Forum Gospodarczego organizowanego przez Ministra Kultury.

Spotkanie D’Evolution Summit ma na celu nie tylko zwrócenie uwagi polityków i przemysłu kultury na brak uwzględnienia głosu społecznego w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w tej kwestii, lecz również chce wyjaśniać i oferować praktyczne rozwiązania prawne do nowych problemów. Propozycje te powstają w oparciu o międzynarodową  „Kartę  innowacji, kreatywności i dostępu do wiedzy” , zgodną z deklaracją Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.

Zobacz też