24 października 2007
Analiza użycia licencji CC

Giorgos Cheliotis wraz z zespołem badaczy z Singapore Management University opublikowali analizę użycia licencji Creative Commons na świecie, zatytułowaną „Taking Stock of the Creative Commons Experiment. Monitoring the Use of Creative Commons Licenses and Evaluating Its Implications for the Future of Creative Commons and for Copyright Law” (PDF). Tekst jest próbą stworzenia formalnego modelu opisującego decyzję wyboru jednej z licencji CC. Z jednej strony autorzy opisują szereg czynników uwzględnianych przez poszczególnych licencjodawców – z drugiej analizują czynniki w skali makro, różnicujące wykorzystanie licencji w różnych krajach (np. wskaźnik GDP, poziom piractwa, itp.).

Liczba utworów na licencjach CC w zależności od daty wprowadzenia licencji w danym kraju.

Tekst pokazuje również, jak trudne jest szacowanie wykorzystania licencji – statystyki pobierane z wyszukiwarek są nieprecyzyjne i zmienne, problemy wynikają również z wykorzystywania w USA licencji podstawowej (unported), co utrudnia szacowanie popularności CC w tym kraju.

Wykorzystanie licencji było omawiane przez Giorgosa Cheliotisa oraz Mike’a Linksvayer’a na ostatnim zjeździe iCommons – więcej na ten temat można przeczytać na blogu CC (gdzie znajdują się linki do prezentacji Giorgosa i Mike’a).

Zobacz też