24 maja 2007
Stenogram z wysłuchania publicznego

Na stronach Sejmu RP udostępniono stenogram wysłuchania publicznego dotyczącego nowelizacji ustawy o prawie autorskim, w którym uczestniczyło Creative Commons Polska. (za prawo.vagla.pl)

Zobacz też