14 czerwca 2006
zjazd iSummit już za tydzień

W dniach 23-25 czerwca odbędzie się w Rio de Janeiro „iSummit”:http://icommons.org/ czyli międzynarodowy zjazd Creative Commons oraz innych organizacji działających na rzecz wolnego oprogramowania, wolnego dostępu do wiedzy i informacji oraz wolnej kultury. Celem zjazdu jest wypracowanie metod i narzędzi wspólnego działania w skali globalnej.
W czasie zjazdu Alek Tarkowski z Creative Commons Polska przedstawi projekt „Archiwum Entuzjastów”:http://www.enthusiastsarchive.net/ w ramach sesji zatytułowanej: „Poszerzając 'glokalne’: Tłumaczenia, dziedzictwo kulturowe i wiedza tubylcza”. Będzie też uczestnikiem panelu poświęconego zadaniom i problemom, przed którymi stoi ruch wolnej kultury – w jego ramach opowie o projekcie zorganizowanego tłumaczenia różnorodnych treści przydatnych w działaniach Creative Commons na świecie.
Na naszym blogu będą się pojawiać, w miarę możliwości, bieżące sprawozdania Alka z przebiegu iSummit.

Zobacz też