2 czerwca 2006
Pierwszy salon CC Polska

Zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu „Salon Creative Commons Polska”, które odbędzie się 13 czerwca (wtorek) o godzinie 18.00 w klubokawiarni Chłodna 25 w Warszawie. Spotkanie, zatytułowane „Godzilla czy Przeminęło z wiatrem? Internet a kino” będzie poświęcone możliwościom tworzenia otwartej kultury w świecie filmu. Szczegóły nt. spotkania, łącznie z programem znajdziesz na stronie „salonu CC”:https://creativecommons.pl/salon.

Zobacz też