23 czerwca 2006
MS Office ułatwia życie użytkownikom licencji

Microsoft ogłosił 20 czerwca plug-in, który pozwala oznaczać licencjami CC dokumenty Office z poziomu aplikacji. Po zainstalowaniu nakładki menu „plik” zostaje rozszerzone o funkcję wyboru odpowiedniej licencji CC, która następnie zostaje dołączona do pliku. Pierwszym dokumentem stworzonym w ten sposób jest przemówienie Gilberto Gil’a otwierające zjazd CC w Rio.
Współpraca między Microsoftem a CC zaskoczyła część środowiska propagującego wolną kulturę. Na swoim blogu Lawrence Lessig w taki sposób tłumaczy to posunięcie – „Office jest narzędziem wspomagającym tworzenie. Dając twórcom więcej kontroli nad ich własnymi utworami Office staje się bardziej wartościowym narzędziem. Umożliwiając zastosowanie licencji CC, Office przysługuje się idei.
Popularność pakietu biurowego Microsoftu jest niekwestionowana. Dlatego z punktu widzenia popularyzacji licencji jest to zdecydowanie pozytywny krok. Jednak warto także zadbać o użytkowników innych systemów operacyjnych niż Windows, innych platform niż PC i innych pakietów biurowych niż Office.

Zobacz też