2 maja 2006
konkurs – zaprojektuj logo zjazdu iCommons

Pod koniec sierpnia odbędzie się w Rio de Janeiro międzynarodowy zjazd „iCommons”:http://icommons.org, organizacji powołanej przez Creative Commons w celu tworzenia, w skali międzynarodowej, wspólnej i wolnej kultury.

iCommons ogłosiło konkurs na logo zjazdu, które zostanie umieszczone na torbach wręczanych uczestnikom. Projekt ma odzwierciedlać cele zjazdu, przebiegającego pod hasłem „W stronę globalnego i cyfrowego commons informacyjnego”.

Zwycięzca będzie mógł wziąć udział w zjeździe iCommons dzięki stypendium pokrywającym koszty podróży i zakwaterowania.

Więcej „informacji na temat konkursu”:http://icommons.org/contest, łącznie ze „szczegółowymi zasadami konkursu”:http://icommons.org/contest/rules, znajdują się na stronie iCommons.

Zobacz też