2 kwietnia 2006
polskie licencje CC w wersji 2.5

W tym tygodniu aktualizowaliśmy nasze licencje, tak że obecnie obowiązuje wersja 2.5 (zmiany są niewielkie, dlatego nie jest to wersja 3.0). Od teraz narzędzie wyboru licencji będzie proponować je właśnie w wersji 2.5.

Drobne zmiany, które wprowadziliśmy, dotyczą warunku Uznania Autorstwa.

Licencja w wersji 2.0 stwierdzała jedynie, że używając Utwór należy oznaczyć jego twórcę. Tekst prawny wersji 2.5 stwierdza, że należy „zachować w stanie nienaruszonym wszystkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu” i zamieścić, o ile zostały podane, informacje o:
* twórcy utworu
* innych podmiotach wskazanych przez twórcę jako podmioty uprawnione

Tak jak w poprzedniej wersji, należy również umieścić informację o tytule (jeśli jest znane), URI do oryginału (jeśli jest dostępny w Internecie), a w przypadku tworzenia utworu zależnego o sposobie wykorzystania oryginału.

Co to oznacza w praktyce?
Dzięki licencjom 2.5 można dokładniej określić te informacje, które należy zamieszczać przy rozpowszechnianiu naszego utworu.
Tak więc czasopismo wydające artykuły na licencji CC może tak sformułować oznaczenia związane z ochroną prawno-autorską, by osoby przedrukowujące artykuł miały obowiązek podać nie tylko imię autora, ale także nazwę czasopisma. Albo też twórcy pracujący grupowo mogą określić, że autorami nie są poszczególni twórcy, ale ich zespół jako całość.

zdjęcie: „25”, autor: duncan, CC BY-NC 2.0

Zobacz też