16 stycznia 2006
Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej

Rafał Próchniak i Małgorzata Burnecka z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta przy Uniwersytecie Wrocławskim organizują konferencję pt. „Dynamika kultury a ( r )ewolucja własności intelektualnej – współczesne koncepcje i problemy”, która odbędzie się w dniach 10-11 marca 2006. Jak piszą autorzy:

„Celem konferencji jest ukazanie i zbadanie problemów oraz próba zdefiniowania konsekwencji związanych z przekształcaniem się form oraz celów tworzenia i korzystania z wiedzy z perspektywy różnych nauk – społecznych, technicznych, ścisłych, przyrodniczych.

Współczesne zjawiska i koncepcje wolnego oprogramowania, otwartych treści czy wolnej kultury, istniejące i rozwijające się na gruncie dynamicznych zmian społecznych i technologicznych, zawierają w sobie wiele różnych zagadnień badawczych. Ich wszechstronne rozumienie i badanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego – rewolucyjny charakter przekształceń sprawia, że często niemożliwe jest opisywanie zjawisk w ramach istniejących pojęć jednej dziedziny nauki.

Pomocne okazuje się korzystanie z metod i języka różnych dyscyplin. Z jednej strony, pozwala to opisać zjawiska bardziej kompleksowo, z drugiej – wydobywa nowe problemy i stawia nowe wyzwania.”

Więcej informacji znajduje się na stronie konferencji.

Zobacz też