3 października 2005
Recenzja „Wolnej Kultury”

W najnowszym numerze Świata nauki (wrzesień 2005) ukazała się recenzja „Wolnej Kultury” Lawrence’a Lessiga. Pozytywna. Mieczysław Muraszkiewicz pisze:
„”Choć Lessig jest prawnikiem i jego książka dotyczy głównie kwestii jurydycznych odnoszących się do własności intelektualnej w erze Internetu, multimediów i telefonii komórkowej, to nie ma żadnych wątpliwości, że jego obserwacje i wnioski dotyczą tego, jak się rozwija i będzie się rozwijać cała ludzka kultura: czy będzie wolna, tak jak w tytule książki, czy też „wielkie media wykorzystają technologię i prawo, aby blokować kulturę i kontrolować kreatywność”, jak czytamy w jej podtytule. Do tego pytania możemy dodać włąsne: czy kapitalizm świata dóbr symbolicznych pokona sprzeczność pomiędzy interesami tych, których nazwaliśmy wydawcami, a całą resztą społeczeństwa, i uczyni to z korzyścią dla obu stron?”

Zobacz też