Zespół

Nasz zespół

DT Kindler phot of Alek Tarkowski from CC Global Summit 2011Alek Tarkowski. Współzałożyciel i koordynator Creative Commons Polska. Dyrektor Centrum Cyfrowego: Projekt Polska. Wice-przewodniczący Koalicji Otwartej Edukacji. Pełni funkcję European Policy Fellow dla amerykańskiego Creative Commons. W latach 2008-2011 członek Zespołu doradców strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2011-2013 członek Rady Informatyzacji przy MAiC. Współorganizator konferencji i cyklu spotkań oraz współautor raportu Kultura 2.0, współautor bloga Kultura 2.0. Zajmuje się tworzeniem polityk publicznych na rzecz otwartości oraz reformy prawa autorskiego. W wolnym czasie wdraża ideę dobra wspólnego w skali lokalnej – działając w stowarzyszeniu sąsiedzkim Moja Narbutta.

 

DT Kindler photo of Kamil Śliwowski from CC Global Summit 2011Kamil Śliwowski. Koordynator Creative Commons Polska. Animator i trener specjalizujący się w edukacji medialnej, prawie autorskim oraz bezpieczeństwie w sieci. Od 2008 roku działa w polskim oddziale Creative Commons gdzie odpowiada za otwieranie zasobów publicznych i organizacji pozarządowych. Przez 6 lat współtworzył w Centrum Cyfrowym program wspierania polityk i edukowania na temat otwartych zasobów edukacyjnych. Prowadzi zajęcia z zastosowania nowych technologii w naukach humanistycznych na Uniwersytecie SWPS oraz, po godzinach, serwis o otwartych zasobach edukacyjnych (www.otwartezasoby.pl).

 

IMG_8890Klaudia Grabowska. Koordynatorka Creative Commons Polska. Tworzy i realizuje projekty na pograniczu humanistyki i technologii, od digitalizacji po wypracowywanie i wdrażanie nowoczesnych polityk udostępniania i zarządzania zasobami cyfrowymi w instytucjach kultury i nauki. Zajmuje się budową narzędzi informatycznych oraz udostępnianiem cyfrowych zasobów humanistycznych w sieci. Zrealizowała wiele projektów oddolnie otwierających zasoby dziedzictwa. Prowadzi inicjatywę Kierunek Zwiedzania poświęconą badaniu relacji instytucji kultury (w tym w szczególności muzeów) z odbiorcami. Zaangażowana Creative Commons Polska (2008) Członkini Koalicji Otwartej Edukacji (2011). Stypendystka Institute for Open Leadership (2015) i mentorka programu (2016). Z wykształcenia historyk mediewista.

 

Katarzyna Strycharz. Prawniczka, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Na co dzień pracuje w Centrum Cyfrowym jako specjalistka ds. polityk publicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego, stosowania licencji Creative Commons i ponownego wykorzystywania dziedzictwa kultury w sieci. W latach 2012-2015 współpracowała z Małopolskim Instytutem Kultury w ramach projektu Wirtualne Muzea Małopolski, gdzie doradzała w zakresie digitalizacji i udostępniania cyfrowego dziedzictwa małopolski w Sieci.

 

Natalia Mileszyk. Prawniczka, specjalistka ds. polityk publicznych. Zajmuje się analizą prawną i rzecznictwem w zakresie otwartych zasobów oraz swobód użytkowników treści. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Central European University w Budapeszcie (LLM). Wcześniej pracowała w Instytucie Prawa i Społeczeństwa INPRIS gdzie koordynowała projekty dotyczące Karty Praw Podstawowych, wykorzystania nowych technologii w informowaniu o prawie i transparentności wyborów osób na najwyższe stanowiska państwowe. W chwilach wolnych pakuje sakwy rowerowe i rusza robić zdjęcia w Polskę.

 

Fotografie ze zjazdu CC Global Summit autorstwa Davida Kindlera dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.

Współpracowali z nami

Justyna Hofmokl. Współzałożycielka i koordynator Creative Commons Polska. Autorka książki “Internet jako nowe dobro wspólne”. Współorganizatorka konferencji oraz współautorka raportu Kultura 2.0, poświęconych przemianom kultury i mediów pod wpływem technologii cyfrowych.

Helena Rymar. Radca prawny. Adwokat. Specjalizuje się w prawie autorskim i prawie mediów. Karierę zawodową zaczynała podczas studiów prawniczych jako dziennikarz radiowy. Pracowała w newsroom’ach radia Eska, a następnie w sekcji BBC Polska na antenie radia TOK FM. Absolwentka prawa na UW (opublikowała pracę magisterska o utworze audialnym) oraz pomagisterskich studiów prawniczych na Saint Louis University w Saint Louis, Missouri. Zdała egzamin adwokacki w Nowym Jorku. Pracowała w kancelarii prawniczej White and Case w Nowym Jorku i Warszawie, następnie szefowała zespołowi prawnemu telewizji MTV.

Krzysztof Siewicz Prawnik specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. Jest obecnie pracownikiem Centrum Otwartej Nauki ICM UW, adiunktem w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW oraz of counsel kancelarii prawnej GWW LEGAL. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzyskał dyplom LLM Central European University w Budapeszcie. Doktorat o ochronie wolności użytkowników oprogramowania obronił na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia). Jest autorem szeregu publikacji naukowych poświęconych relacjom pomiędzy prawem a technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz posiada wieloletnie doświadczenie doradcze w tej tematyce.

Katarzyna Sawko Animatorka kultury, lingwistka. Pracowała jako community manager Creative Commons Polska. Współtwórczyni InfoPragi, autorka projektów stowarzyszenia Monopol Warszawski, współpracownica Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” (Bajkowanie, Seniorzy w akcji, Latający animatorzy kultury), Działu Edukacji Zachęty, Towarzystwa Przyjaźni Polsko Francuskiej, gdzie uczyła jęz. francuskiego oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przez półtora roku koordynowała projekty związane z kulturą remiksu i edukacją medialną w Fundacji Nowoczesna Polska oraz prace Koalicji Otwartej Edukacji.

Filip Bernard Rak. Student prawa i filozofii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych  Studiów Humanistycznych UW oraz warszawskiego British Law Centre. Interesuje się prawem autorskim oraz prawami człowieka, stażysta Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Po godzinach, perkusista zespołu Bulvey&Quon­tcha.