Zespół

Nasz zespół

DT Kindler phot of Alek Tarkowski from CC Global Summit 2011Alek Tarkowski. Współzałożyciel i koordynator Creative Commons Polska. Dyrektor Centrum Cyfrowego: Projekt Polska. Wice-przewodniczący Koalicji Otwartej Edukacji. Pełni funkcję European Policy Fellow dla amerykańskiego Creative Commons. W latach 2008-2011 członek Zespołu doradców strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2011-2013 członek Rady Informatyzacji przy MAiC. Współorganizator konferencji i cyklu spotkań oraz współautor raportu Kultura 2.0, współautor bloga Kultura 2.0. Zajmuje się tworzeniem polityk publicznych na rzecz otwartości oraz reformy prawa autorskiego. W wolnym czasie wdraża ideę dobra wspólnego w skali lokalnej – działając w stowarzyszeniu sąsiedzkim Moja Narbutta.


..

DT Kindler photo of Justyna Hofmokl from CC Global Summit 2011

Justyna Hofmokl. Współzałożycielka i koordynator Creative Commons Polska. Pracuje w Centrum Cyfrowym: Projekt Polska. Autorka książki “Internet jako nowe dobro wspólne”. Współorganizatorka konferencji oraz współautorka raportu Kultura 2.0, poświęconych przemianom kultury i mediów pod wpływem technologii cyfrowych.

.

.


DT Kindler photo of Kamil Śliwowski from CC Global Summit 2011Kamil Śliwowski. Koordynator Creative Commons Polska. Animator i trener specjalizujący się w edukacji medialnej, prawie autorskim oraz bezpieczeństwie w sieci. Od 2008 roku działa w polskim oddziale Creative Commons gdzie odpowiada za otwieranie zasobów publicznych i organizacji pozarządowych. Przez 6 lat współtworzył w Centrum Cyfrowym program wspierania polityk i edukowania na temat otwartych zasobów edukacyjnych. Prowadzi zajęcia z zastosowania nowych technologii w naukach humanistycznych na Uniwersytecie SWPS oraz, po godzinach, serwis o otwartych zasobach edukacyjnych (www.otwartezasoby.pl).

 

 

IMG_8890Klaudia Grabowska. Koordynatorka Creative Commons Polska. Tworzy i realizuje projekty na pograniczu humanistyki i technologii, od digitalizacji po wypracowywanie i wdrażanie nowoczesnych polityk udostępniania i zarządzania zasobami cyfrowymi w instytucjach kultury i nauki. Zajmuje się budową narzędzi informatycznych oraz udostępnianiem cyfrowych zasobów humanistycznych w sieci. Zrealizowała wiele projektów oddolnie otwierających zasoby dziedzictwa. Prowadzi inicjatywę Kierunek Zwiedzania poświęconą badaniu relacji instytucji kultury (w tym w szczególności muzeów) z odbiorcami. Zaangażowana Creative Commons Polska (2008) Członkini Koalicji Otwartej Edukacji (2011). Stypendystka Institute for Open Leadership (2015) i mentorka programu (2016). Z wykształcenia historyk mediewista.

 

Katarzyna Strycharz. Prawniczka, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Na co dzień pracuje w Centrum Cyfrowym jako specjalistka ds. polityk publicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego, stosowania licencji Creative Commons i ponownego wykorzystywania dziedzictwa kultury w sieci. Koordynatorka projektu FutureTDM mającego na celu zidentyfikowanie barier wykorzystania potencjału eksploracji tekstu i danych. W latach 2012-2015 współpracowała z Małopolskim Instytutem Kultury w ramach projektu Wirtualne Muzea Małopolski, gdzie doradzała w zakresie digitalizacji i udostępniania cyfrowego dziedzictwa małopolski w Sieci.

Fotografie ze zjazdu CC Global Summit autorstwa Davida Kindlera dostępne. są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.

Współpracowali z nami

Helena Rymar. Radca prawny. Adwokat. Specjalizuje się w prawie autorskim i prawie mediów. Karierę zawodową zaczynała podczas studiów prawniczych jako dziennikarz radiowy. Pracowała w newsroom’ach radia Eska, a następnie w sekcji BBC Polska na antenie radia TOK FM. Absolwentka prawa na UW (opublikowała pracę magisterska o utworze audialnym) oraz pomagisterskich studiów prawniczych na Saint Louis University w Saint Louis, Missouri. Zdała egzamin adwokacki w Nowym Jorku. Pracowała w kancelarii prawniczej White and Case w Nowym Jorku i Warszawie, następnie szefowała zespołowi prawnemu telewizji MTV.

Krzysztof Siewicz Prawnik specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. Jest obecnie pracownikiem Centrum Otwartej Nauki ICM UW, adiunktem w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW oraz of counsel kancelarii prawnej GWW LEGAL. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzyskał dyplom LLM Central European University w Budapeszcie. Doktorat o ochronie wolności użytkowników oprogramowania obronił na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia). Jest autorem szeregu publikacji naukowych poświęconych relacjom pomiędzy prawem a technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz posiada wieloletnie doświadczenie doradcze w tej tematyce.

Katarzyna Sawko Animatorka kultury, lingwistka. Pracowała jako community manager Creative Commons Polska. Współtwórczyni InfoPragi, autorka projektów stowarzyszenia Monopol Warszawski, współpracownica Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” (Bajkowanie, Seniorzy w akcji, Latający animatorzy kultury), Działu Edukacji Zachęty, Towarzystwa Przyjaźni Polsko Francuskiej, gdzie uczyła jęz. francuskiego oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przez półtora roku koordynowała projekty związane z kulturą remiksu i edukacją medialną w Fundacji Nowoczesna Polska oraz prace Koalicji Otwartej Edukacji.

Filip Bernard Rak. Student prawa i filozofii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych  Studiów Humanistycznych UW oraz warszawskiego British Law Centre. Interesuje się prawem autorskim oraz prawami człowieka, stażysta Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Od niedawna współpracownik Creative Commons Polska. Po godzinach, perkusista zespołu Bulvey&Quon­tcha.